10 jaar bewustwording van maatschappelijk rendement

Steiger B placeholder

Adviesbureau Finance Ideas rapporteerde onlangs over de stand van zaken van assetmanagement bij woningcorporaties. ‘Het onderzoek onder 43 assetmanagers leverde een soort nul-meting op. Met interessante en verhelderende inzichten. Voor zowel corporaties waar assetmanagement al professioneel is opgezet als corporaties waar het nog in de kinderschoenen staat’.

 

Anders

Hebben de sturingsmechanismes en organisatiemodellen van commerciële vastgoedbeleggers meerwaarde voor woningcorporaties? Het antwoord is ja, maar dan wel op een specifieke wijze ingevuld.

Corporaties zijn geen financiële beleggers. Ze zijn in grote mate bereid financieel rendement op te offeren voor maatschappelijk rendement. Dat betekent een andere sturing en een andere organisatie-inrichting.

 

Verbinden

Het belangrijkste doel van het assetmanagement voor corporaties is verbinden van strategie en operatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat processen en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn. Een ander inzicht is dat de assetmanager in de lijn waarschijnlijk het meest succesvol is. En dat verbinding maken een essentiële vaardigheid is.

 

Aandachtspunten

Het onderzoek geeft verschillende aandachtpunten aan waar woningcorporaties mee kampen. Dat zijn de inrichting van een gedetailleerd sturingsmodel en de integratie met de planning & control cyclus. Andere pijnpunten zijn het verhelderen van het beoordelingskader en de kasstromen op complexniveau. Ook is de assetmanager nog te veel bezig met operationele taken.

 

Bewustzijn

Het kost corporaties gemiddeld drie tot vijf jaar om asset management in de vingers te krijgen. Sturing op complexniveau is nog vooral financieel georiënteerd. Maar door het assetmanagement zijn corporaties zich inmiddels bewuster van hun maatschappelijke prestaties. Het meten en beoordelen daarvan is in ieder geval sterk in ontwikkeling. Dat belooft wat voor de komende 10 jaar.

 

Lees meer over dit onderzoek.