Assetmanager, de leukste functie binnen de corporatie?

Steiger B placeholder

Integrale insteek
De vacature-inhoud is verschillend. Niet enorm verschillend, maar er zijn andere accenten. Dat is mede afhankelijk van de positionering van de functie in de organisatie. Soms hangt de functie onder Financiën, soms onder Vastgoed. En een enkele keer onder Wonen, maar dan heet het soms weer een Assetmanager Maatschappelijk Rendement. Volgens Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg, een opleidingsbureau voor strategisch beleid voor woningcorporaties, maakt het ook zoveel niet uit. En is het daarnaast afhankelijk van de grootte van de corporatie. Bij kleinere corporatiesis wordt assetmanagement ook wel eens gecombineerd met de functie projectleider of gebiedsregisseur (met wisselend succes overigens). De essentie is dat de integrale insteek van de functie bewaakt blijft.

Generalist
Wat is nou een goeie assetmanager? We vroegen het aan onze geplaatste assetmanagers. De kennis die je moet hebben als assetmanager is altijd te leren, geven zij aan. Rendementsberekeningen en vastgoedwaardes kun je je met een opleiding eigen maken. Maar je moet vooral een generalist zijn, een allrounder die van alles wat weet. Van financiën, van vastgoed en van wonen. Je beweegt je immers door de hele organisatie heen. Je bent de schakel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en je moet daartussen de verbinding tot stand zien te brengen. Daarvoor moet je goed kunnen samenwerken, de regie kunnen voeren en het vraagt soms overtuigingskracht. Enige extraversie is daarbij wel prettig. Een sterk introverte assetmanager loopt de kans om alleen maar met data te blijven werken. Terwijl je juist de informatie moet halen onder de mensen die in de wijk werken en die weten wat daar speelt.     

Analytisch vermogen is ook van belang. Alle gegevens moeten scherp geanalyseerd en vertaald worden. Dat vraagt enig denkvermogen. En eigenaarschap. De Corporatiestrateeg noemt het zelfs de essentie van assetmanagement. Er is slechts één ‘eigenaar’, in de vorm van een asset manager, die alle invalshoeken samenbrengt in een integrale blik. Onlangs hoorden wij ook van een corporatie dat juist alle medewerkers een beetje assetmanager moeten zijn, omdat volledige integrale sturing niet door 1 assetmanager bewaakt kan worden.

Iets voor jou?
Als assetmanager ben je dus een generalist, een verbinder, kun je overtuigen, de regie voeren, ben je analytisch en toon je eigenaarschap. Iedereen die zich hier in herkent, meld je bij ons aan. We kunnen je waarschijnlijk aan een baan helpen. Misschien wel de leukste binnen de corporatiesector.