De wil en lust om te leren over vastgoed

Steiger B placeholder

‘Assetmanagement is voor woning-corporaties steeds belangrijker geworden’, aldus John. Hij is sinds kort programmamanager bij het instituut. ‘In het laatste decennium gingen corporaties zich steeds meer richten op integraal en financieel slim sturen op maatschappelijk rendement. De maat-schappelijk opgaven van beschikbaar-heid, betaalbaarheid en verduurzaming zijn groot en groeiende. Maar de investeringscapaciteit is vaak beperkt. Assetmanagers spelen een cruciale rol. Ze koppelen de strategische (wat willen we) en operationele vastgoedsturing (wat gaan we dan concreet doen). Vandaar dat onze opleiding Asset Management voor Woningcorporaties al vele jaren zeer succesvol is’.

Verbinden
‘Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is een academisch instituut voor vastgoedkunde. Vakgenoten treffen elkaar hier en wisselen kennis uit. De postacademische opleidingen gaan over de vraagstukken rondom duurzame vastgoedontwikkeling. We verbinden wetenschappelijk onderzoek aan de dagelijkse vastgoedpraktijk. De docenten werken veelal zelf in de vastgoedsector. Daardoor weten ze goed met welke vraagstukken de deelnemers worstelen’, aldus John.

Groepsverband
Speciaal voor woningcorporaties zijn er de opleidingen Asset management en Advanced Asset Management. Naast kennisaspecten zoals sturen op rendement en big data, besteedt ASRE vooral aandacht aan het versterken van de impact van de assetmanager. Intervisie is hierbij belangrijk. ‘We kiezen bewust voor het groepsverband, omdat een vastgoedprofessional in de praktijk zelden alleen opereert. Samenwerken doet een beroep op je kwaliteit als teamspeler. Je leert van de verschillende perspectieven binnen de groep’, vertelt John.

 

Passie voor het vak
ASRE startte met de opleiding Master of Real Estate (MRE). Later volgde de Master of Science in Real Estate (MSRE). Beide zijn geaccrediteerd. De afgelopen 10 jaar zijn er vanuit het idee van ‘life long learning’ de twee pijlers Executive Education en ASRE online aan toegevoegd. Deelnemers komen overal vandaan: gemeenten, banken, beleggers, vastgoedadviesbureaus, zorginstellingen. En vaak ook van corporaties dus. ‘Als spin-off is de Vereniging van Assetmanagers van Woningcorporaties ontstaan. ASRE kenmerkt zich door de eigen kritische blik. Zo verbeteren we continu onze programma’s. Daarnaast gaat het vooral ook om passie voor het vak en de wil en de lust om te leren’, aldus John.

Meer informatie: www.asre.nl