Getrainde vrijwilligers van Home-Start

Getrainde vrijwilligers van Home-Start

De vrijwilligers helpen ouders door ervaringen te delen en een luisterend oor te bieden. Deze vorm van informele preventieve hulp zorgt ervoor dat alledaagse problemen niet uit de hand lopen. Als het eigen netwerk rondom een gezin om wat voor reden dan ook (even) niet beschikbaar is, zorgt Home-Start voor een tijdelijke uitbreiding van dat netwerk. En nadrukkelijk niet als hulpverleners, waardoor alle contact laagdrempelig blijft.

Kijk op de website van Home-Start of lees hoe in Groningen een coördinator van Home-Start aanschuift bij het werkoverleg van een JGZ-team.