Hoe fair ben jij?

Steiger B placeholder

Wat Steiger B verstaat onder fair
Dit is hoe we fair hebben gedefinieerd:

  • we behandelen onze klanten, medewerkers en kandidaten eerlijk en respectvol;
  • in ons handelen zijn we open en transparant;
  • we zijn aanspreekbaar op ons handelen als dat niet fair is en
  • we staan open voor feedback.


Integer

Je zou fair ook integer kunnen noemen. Veel organisaties hanteren codes, protocollen en regels om de integriteit onder medewerkers te bevorderen en normen te stellen. Voor allerlei situaties zijn duidelijke normen mogelijk, bijvoorbeeld het aannemen van relatiegeschenken. Bij discriminatie en privacy hebben die normen ook een wettelijke basis. Maar vaak zijn situaties helemaal niet zo duidelijk. Dan gaat het meer om dilemma’s. En juist dan wordt het interessant om afwegingen met elkaar te delen. Over het algemeen heeft iedereen de beste intenties, maar maken we niet dezelfde keuzes. In het testje ‘Hoe fair ben jij’ vind je een aantal voorbeelden.

Open, transparant, aanspreekbaar
Om binnen een organisatie integriteit te bevorderen is bewustzijn van mogelijke dilemma’s een eerste stap. Ben je je ervan bewust dat iets een dilemma is, voor jezelf of een ander? En ben je vervolgens in staat om kritisch vanuit je eigen ervaringen en overtuigingen naar de situatie te kijken? Door open en transparant te zijn over je handelen neem je verantwoordelijkheid en worden dilemma’s bespreekbaar. Zo kan er een integere en passende gedragslijn ontstaan.

Veilige cultuur
Dit vraagt natuurlijk om een cultuur waarin het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en dilemma’s aan de orde te stellen. En dat klinkt makkelijker dan het is. Het helpt als de leiding van een organisatie hierin het voorbeeld geeft. Datzelfde geldt voor aanspreken en aanspreekbaar zijn. Het vraagt om goed luisteren en niet defensief reageren.

Gesprek
Het mooie van het begrip fair vinden we bij Steiger B dat iedereen er wel een bepaald gevoel bij heeft. Maar dat er tegelijk vaak geen objectieve norm aan hangt. Het is dus een kernwaarde die uitnodigt om in gesprek te gaan. En samen een conclusie te trekken die past bij de organisatie en bij de mensen die daar werken.