Langs de lat van wensen en eisen

Steiger B placeholder

‘Eind 2019 zijn we als team gestart met testen van hrmforce; een bureau voor online assessments. We wilden ons team beter laten functioneren en investeren in de persoonlijke ontwikkeling. Dat testen beviel goed. We kregen een beter inzicht en konden het prima gebruiken voor onze eigen ontwikkelingsplannen’, vertelt Yvonne.

 

Persoonlijkheid uitdiepen

‘Vanaf 2020 werken we voor intakegesprekken ook met een van de testen; de zogenaamde Big 50. In twintig minuten vullen kandidaten thuis online de persoonlijkheidstest in. Tijdens de intake bespreken we de uitslag. We vragen of de kandidaat zich herkent in de uitslag en waarom wel of niet. Het is een goede manier om iemands persoonlijkheid uit te diepen’. 

 

Scherper, helderder

‘Het werkt fantastisch en levert soms verrassende inzichten op’, aldus Yvonne. ‘Deze extra inzichten verwerken we in de voordracht aan een opdrachtgever. Die is daardoor scherper, helderder en beter onderbouwd. En we kunnen nu beter aangeven hoe een kandidaat scoort op de criteria van de opdrachtgever’. 

 

Wetenschappelijk onderbouwd 

‘De Big-50-rapportage bestaat uit vijf clusters van persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn extraversie, openheid, vriendelijkheid, structuur en gevoeligheid. De test is gebaseerd op The Big Five, een wetenschappelijk onderbouwde test voor gedragspatronen. Je score geeft aan in welke mate je gedragsvoorkeur overeenkomt met of juist afwijkt van die van alle andere respondenten. Een score is nooit goed of fout. In de intake beperken we ons tot de meest opvallende en voor de functie relevante uitkomsten. Kandidaten herkennen zich meestal goed in de uitslag’.

 

De juiste kandidaat

‘Persoonlijkheid is nooit het enige waarop wij werven en selecteren’, vertelt Yvonne. ‘De Big 50 vervangt niet het uitgebreide assessment dat we ook aanbieden. Competenties, motivatie en capaciteiten zijn net zo belangrijk. De testen die hrmforce daarvoor aanbiedt, proberen we nu uit. Daarmee kunnen we kandidaten nog beter langs de lat van wensen en eisen van de opdrachtgever leggen. Dat helpt ons om de juiste kandidaat te selecteren voor de juiste vacature. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen’.