De club van tien

De club van tien

‘Ons evaluatieformulier werd 279 keer ingevuld sinds we er zes jaar geleden mee begonnen’, zegt Hans. ‘Ongeveer de helft ging over afgeronde interimopdrachten, de andere helft over werving en selectie. Gemiddeld scoren onze interimmers een 7,8 en wijzelf een 8,2. De meting is behoorlijk fair wat ons betreft. Opdrachtgevers kunnen het formulier anoniem invullen. En ook als het eens een keer wat minder loopt, sturen we een formulier. Alleen maar meten als het goed gaat, is leuk voor de marketing maar levert natuurlijk geen inzicht op. En dat is waar we voor meten: om te leren en ons te verbeteren’. 

 

Verbeterpuntje

‘Er is toch altijd wel één verbeterpuntje?’ vroeg Jozefien Valk, die een tien kreeg voor haar werk als interim directiesecretaresse bij Omnia Wonen in Harderwijk, zich af. Maar misschien maakt dat ook wel het verschil’, aldus Hans. ‘Als je altijd op zoek bent naar verbeterpunten word je steeds een beetje beter in je werk en komt vanzelf een keer die tien’. 

 

Competenties

‘In het evaluatieformulier voor interimmers vragen we bijvoorbeeld of de medewerker voldoende oog had voor de wensen van de opdrachtgever. En de opdrachtgever kan aangeven hoe de interimmer scoorde op deskundig, proactief en andere competenties die wij belangrijk vinden’, vertelt Hans. Bij adviseurs vragen we een oordeel over meedenken, betrokkenheid, adviezen over het wervingsproces, het leveren van passende kandidaten en de toelichting daarbij’.

 

Meerwaarde

‘De wijze van werven, actief meedenken en adviseren, voorselectie en het toelichten van de kandidaten, is van grote meerwaarde’ is één van de opmerkingen van opdrachtgevers die terug te vinden zijn in de vragenlijsten met een 10.  ‘De beste invalkracht die wij ons maar konden wensen’ werd opgemerkt over een interimprofessional. ‘We willen betrokken fairbinden, de wereld een beetje mooier maken. Maar daarnaast ook ons werk gewoon heel goed doen’, zegt Hans.

 

Knipoog

‘Een club klinkt misschien een beetje ordinair voor zulke excellerende professionals. Maar dat is dan meteen ook de knipoog’, zegt Hans. ‘Bij de club hoort een certificaat, een levenslang lidmaatschap en natuurlijk een trofee, daar hebben we een wisselbeker van gemaakt’.