SBF_Steiger LR-0660

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers met collega’s gestructureerd reflecteren op persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen praktijksituatie. Dit gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen. Aan elkaar, met elkaar, binnen een vertrouwde omgeving, open en zonder verborgen agenda’s. Dankzij ieders eigen analytisch en probleemoplossend vermogen ontstaat er zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is een krachtig instrument dat de eigen deskundigheid, individueel en binnen de organisatie, benut en ontwikkelt om de kwaliteit van het werk te bevorderen. De SKJ stelt ook reflectievoorwaarden aan jeugd- en gezinsprofessionals. Door onze intervisiebijeenkomsten te volgen voldoen onze medewerkers probleemloos aan die voorwaarden.

Ook deelnemers van buiten Steiger B en zzp’ers zijn, op eigen kosten, welkom bij onze intervisie-sessies.

SBF_Steiger B portret LR-0191

Werkgerelateerde vraagstukken met elkaar bespreken en zo samen wijzer worden. Intervisie verrijkt je kijk op het werk. Informeer naar de mogelijkheden.