SBF_Steiger B LR-3367-2

Voor wie?

Gemeenten hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen bij het organiseren van ondersteuning op het gebied van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd. Ze hebben hierbij moeten zoeken naar nieuwe werkwijzen. Sommige gemeenten regelen de toegang tot ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet via wijkteams. Inwoners melden zich met hun hulpvraag bij het wijkteam, dat het verder oppakt. Andere gemeenten behandelen de aanvragen binnen een eigen afdeling, bijvoorbeeld via een Wmo-loket. Aan de hand van een keukentafelgesprek wordt een advies uitgebracht over de maatwerkvoorziening waar de inwoner al dan niet voor in aanmerking komt. Op basis van dat advies besluit de gemeente om wel of geen indicatie toe te kennen.

Anneke-Thessa

Onafhankelijk advies

Het beoordelingsproces en het stellen van een juiste indicatie die volgt op een aanvraag is niet altijd even makkelijk. Regelmatig zijn inwoners het niet eens met de beoordeling van hun situatie. Gemeenten kunnen in dat geval bij onze specialisten terecht voor een second opinion. Zo’n second opinion, met bijbehorende uitgebreide onderbouwing, kan een ingewikkelde (en kostbare) bezwaarprocedure voorkomen. Daarbij is onafhankelijkheid van groot belang, omdat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de second opinion essentieel is.

Onze specialisten

Steiger B heeft een grote diversiteit van professionals aan zich verbonden. Hierdoor kunnen we snel reageren en op korte termijn een secondopinionteam samenstellen. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij bezwaarprocedures of herbeoordelingen.

Andrea-nw-removebg-preview

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een onafhankelijke, betrouwbare Second Opinion in uw gemeente? Ik vertel u er graag meer over.