Herregistratiepiek

Herregistratiepiek

Dus, heb je genoeg punten ingediend en wil je zeker zijn van een tijdige beoordeling van je herregistratie? Vraag die herregistratie dan nú alvast aan! Bijkomend voordeel is dan dat alle scholing, werkervaring en reflectie, die je volgt ná de indiendatum, meetelt voor je nieuwe herregistratieperiode.

Kijk op de SKJ-informatiebank voor meer informatie over de aanvraag van je herregistratie.