Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: “Walk the talk”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: “Walk the talk”

Belangen van mens, milieu en maatschappij
“Bij bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen staan de belangen van mens, milieu en maatschappij centraal. De term MVO is inmiddels behoorlijk ingeburgerd, maar de meeste aandacht is er in dat kader toch voor grote multinationals. Terwijl 99,9% van de Nederlandse bedrijven onder het mkb valt. Vandaar dat ik me in mijn MVO-onderzoek juist heb gericht op het midden- en kleinbedrijf en hún drijfveren. Motivatie, uitdagingen en betrokkenheid verschillen meestal nogal van die van grote ondernemingen. Dat bleek ook tijdens mijn gesprekken met Hans, toen hij mij vertelde hoe én waarom ze bij Steiger B doen wat ze doen.”

Deel van de identiteit
“Het werd me snel duidelijk dat Steiger B al sinds de oprichting een sterke maatschappelijke verantwoording voelde. MVO is in de sectoren waarin zij actief zijn eigenlijk best gangbaar, en ook de kandidaten zelf hebben meestal een maatschappelijke drive. Maar Hans gaf wel aan dat het in de zakelijke dienstverlening lastig kan zijn om die maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Want je voert gesprekken, produceert niets tastbaars. Dus dan moet je creatief zijn en buiten die kernactiviteiten denken, bijvoorbeeld in de vorm van groene mobiliteit, work-life balance, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijdragen aan lokale initiatieven. MVO is echt een deel van de identiteit van Steiger B. Dat beperkt zich niet tot een paragraafje met mooie woorden op de website, maar gaat over concreet en consequent handelen. Walk the talk, zoals Hans het zei.”

MVO-richtlijnen
Door de korte tijdspanne die Selma tot haar beschikking had, heeft zij uiteindelijk onderzoek gedaan onder zes ondernemingen. Daarom hebben de uitkomsten ervan vooral een indicatief karakter en raadt zij breder vervolgonderzoek aan onder vergelijkbare ondernemingen. Ze concludeert wel voorzichtig dat in het MKB de nadruk niet te zeer moet liggen op fysieke maatregelen, om ondernemingen niet nodeloos op kosten te jagen. Mede daarom lijkt het belangrijk om duidelijke MVO-richtlijnen op te stellen die speciaal gericht zijn op het MKB.