Nieuwe Beroepscode voor professionals sociaal werk

Nieuwe Beroepscode voor professionals sociaal werk

De beroepscode wordt geformuleerd voor en door professionals en beschrijft de centrale waarden en normen van de eigen beroepspraktijk. Momenteel zijn er voor beroepen binnen het sociaal domein verschillende codes in omloop, die inhoudelijk overigens nauwelijks verschillen. Maar verdergaan met één beroepscode voor alle sociaal werkers maakt de zaken eenvoudiger en voorkomt misverstanden. Het is de bedoeling dat de nieuwe beroepscode voor sociaal werkers gaat gelden vanaf 1 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website van BPSW, waar ook een helder animatie staat over wat een beroepscode is en waarom een code belangrijk is in je werk.