Wat ga je doen?

Algemeen

Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en ontwikkelen van beleid voor de afdeling Wonen. Je stelt beleidsnotities op en implementeert deze. Je opereert in nauw overleg met management en bestuur bij organisatiebrede en afdelingsoverstijgende aspecten en je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

De opdracht

Je vertaalt de maatschappelijke ontwikkelingen, de organisatie- en afdelingsdoelstellingen en zet dit om in beleid en implementeert deze. De organisatie is volop in ontwikkeling. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor werkprocessen, beleid en de aansturing van medewerkers? Vragen waarop denkrichtingen zijn geformuleerd, maar nog niet tot gemeengoed zijn geworden. De beleidsmedewerker dient een stabiele factor te zijn waarbij, naast innovatie, continuïteit uitgedragen moet worden. Kortom, werk aan de winkel!

 Daarom zijn we op zoek naar een actieve beleidsmedewerker die de organisatie ondersteunt in de ontwikkeling naar een professionele en klantgerichte organisatie, zowel extern als intern gericht. Iemand die kennis en ervaring meeneemt op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, doelgroepen en onze belanghouders. Iemand die anderen kan adviseren en overtuigen en collega’s inspireert tot het meedenken in veranderingsprocessen.

Je bent verantwoordelijk voor onderstaande taken:

- Vertaalt missie en visie naar beleidsvoorstellen

- Signaleert externe en interne ontwikkelingen en werkt implicaties uit in notities

- Stemt beleidsvoorstellen binnen de organisatie af

- Ondersteunt Bestuur en MT bij het proces van het ontwikkelen van visie

- Voert onderzoeken uit op het brede gebied van de gehele organisatie

- Analyseert onderzoeksgegevens en werkt deze uit in rapportages

- Voert evaluaties uit van aangepast of nieuw beleid

- Werkt evaluaties uit in effectrapportages

- Werkt voorstellen uit voor aanpassing en/of ontwikkeling van producten en diensten voor bestuurder en MT

- Rapporteert over de voortgang van de implementatie van beleid

- Informeert interne en externe betrokkenen tijdig en correct over nieuw beleid, producten en diensten, of aanpassing hiervan

- Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de eigen hoofdtaak en legt dit vast in beleid en notities

- Voert verbeteringen in de werkmethoden en procedures door

- Heeft een actieve inbreng bij het continu proces van kwaliteitsverbetering

- Houdt zich aan de afgesproken procedures, protocollen en het beleid

 

Wat breng je daarvoor mee?

De corporatie zoekt een gedreven beleidsmedewerker, met minimaal 3 jaar ervaring in vergelijkbare functie, die zich herkent in de ambities en doelen die wij ons zelf stellen. Iemand die zich bewust is van de interne en externe omgeving van deze corporatie. Iemand die in staat is om strategieën te ontwikkelen en te implementeren met groot draagvlak. We zoeken een beleidsmedewerker met een stevig denk- en handelingsniveau, die resultaatgerichtheid combineert met een natuurlijke drive om samen te werken. Een doorzetter die goed kan omgaan met een omgeving die de nodige regeldruk kent. Iemand die gemakkelijk schakelt van strategie naar de operatie en voorbeeldgedrag vertoont.

Verder beschikt de beleidsmedewerker over de volgende kwaliteiten en talenten:

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van onderzoek en onderzoeksmethodieken
 • Kennis van vraagstukken op terrein van volkshuisvesting en woningmarkt
 • Kennis van beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen
 • Helder en gestructureerd kunnen schrijven
 • Corporatie ervaring is een pré.
 • Je bent proactief, creëert kansen, signaleert problemen en analyseert deze, legt verbanden op basis van gevonden informatie, ontwart tegenstrijdige doelstellingen, bedenkt oplossingen en ontwerpt daar vervolgens adequate strategieën bij, waarbij integraal denken centraal staat
 • Je brengt en houdt alle betrokkenen bij elkaar bij de implementatie van die strategieën, ook als de belangen of wensen niet altijd hetzelfde zijn.
 • Je bent je bewust van de effecten die keuzes, besluiten en/of activiteiten hebben opde gehele organisatie en onderdelen daarvan

Kernwoorden die bij jou passen zijn: strategisch, gestructureerd, organisatiesensitief en omgevingsbewust, communicatief, toegankelijk, maatschappelijk betrokken, resultaat- en samenwerkingsgericht, proactief, gevoel voor humor.

iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

De corporatie hanteert de CAO Woondiensten. De beleidsmedewerker is ingeschaald in functieschaal J, met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao Woondiensten. De functie is voor 24 tot 30 uur per week.

iStock-692230664
Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?