Wat ga je doen?

Als Jeugdbeschermer kom je in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen van het gezin. Vaak is al eerder geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

Het is meer een regie/coördinatierol en minder een uitvoerende hulpverlenersrol. Je pakt zelfstandig cases op, waarbij het je taak is om vanuit een helicopterview het proces aan te sturen. Uiteraard staan je teamleden klaar om met je mee te denken en samen belangrijke keuzes te maken. Je brengt het netwerk van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen in kaart (zoals raad voor de kinderbescherming, ambulant werker, sociaal netwerk gezin etc.). Samen met deze formele- en informele raadgevers probeer je het gezin een plan van aanpak op te laten stellen om de situatie te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit doe jij bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of door contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. Verder houd jij alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier. De inhoud van jouw rapportage/advies moet feitelijk kloppen, volgens de juridische kaders. Want jouw rapportage kan van grote invloed zijn op de toekomst van een gezin!

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, soms in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Het gezin moet niet afhankelijk van jou worden, jij bent niet degene die alles moet veranderen. Deze verandering moet vanuit het gezin zelf komen en jij faciliteert dat proces. Zodra jij overbodig wordt heb jij je werk goed gedaan!

Even concreet de werkzaamheden op een rij:

 • Het onderhouden van contact met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars

Wat breng je daarvoor mee?

 • Bachelor diploma Sociaal Werk (MWD, SPH, toegepaste psychologie, pedagogiek of vergelijkbaar) en werkervaring binnen jeugdzorg.
 • SKJ-registratie
 • Kennis in de Jeugdwet en de jeugdketen en (basis)kennis van aanpalende wetgeving (Wmo, Wet passend onderwijs, Wlz, Zvw) en gemeentelijk beleid
 • In staat om complexe jeugdcasussen op te pakken
 • Rijbewijs

Verder ben je niet bang voor complexe problematiek en vindt het prettig dat geen dag hetzelfde is! Dat geeft je juist de energie om aan te pakken. Je hebt dus een stevige persoonlijkheid, bent stressbestendig en flexibel, en kan omgaan met weerstand.

iStock-1218906094

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Salaris volgens CAO Jeugdzorg - schaal 10
 • ZZP tarief in overleg 
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werkt
 • Opdracht voor in ieder geval 4 tot 6 maanden
iStock-1132974918

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om op deze vacature te reageren via het online sollicitatieformulier.
Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met onze Senior Recruiter Francisca Sodderland via 06-27047104 of francisca@steigerb.nl

Over onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever werkt landelijk en is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp.

Francisca-nw-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?