Wat ga je doen?

Als Jeugdreclasseringsmedewerker kom je in beeld als een rechter bepaalt dat een jongere gedwongen hulpverlening nodig heeft en een jeugdreclasseringsmaatregel oplegt. Je bent onderdeel van een team van jeugdbeschermers, waarbij jouw specialisatie uitgaat naar jeugdreclasseringszaken en je ook beschikbaar bent voor eventuele jeugdbeschermerszaken.

Jeugdbescherming: hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

Jeugdreclassering: de veiligheid van een jongeren in een gezin: daar richt jij je op. Je pakt zelfstandig cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij ouders bij het voorkomen van recidive van hun kind/jongere. Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt samen met de ouders en de jongere een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een jongere ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een jongere een goede begeleiding krijgt. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij de jongere. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij:

 • Het voeren van gesprekken met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing

Wat breng je daarvoor mee?

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen. Aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdreclasseringsmedewerker heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. Verder vragen we van je:

 • Een SKJ registratie
 • Een afgeronde HBO opleiding MWD / SPH / Social Work
 • Bij voorkeur werkervaring in jeugdreclassering of als jeugdbeschermer, ambulant gezinscoach of een forensische tak
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart;
 • Gedegen kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken
 • Klant -en servicegerichte werkhouding
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken
 • Proactief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid opwerkeenheid niveau
 • Probleemoplossend vermogen
 • Ruime ervaring met computersystemen
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto.
iStock-1218906094

Wat krijg je daarvoor terug?

 • CAO Jeugdzorg schaal 10 (minimaal € 3065 en maximaal € 4605 bruto per maand bij een 36-urige werkweek)
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Opname pensioenfonds 
 • Een mooi pakket aan voorwaarden met onder andere loopbaanbudget
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Aanstelling is voor 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden, daarna behoort een verlenging tot de mogelijkheden
iStock-1132974918

Hoe kun je reageren?

Ben je snel beschikbaar en is deze functie jou op je lijf geschreven? Dan leren we je graag kennen! We ontvangen graag je cv en motivatie via het online sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer informatie over de functie of de organisatie, neem dan contact op met Francisca via haar telefoonnummer 06-27047104.

Over onze opdrachtgever

Je komt te werken in bij een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) met  diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering.

Tosca-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?