Wat ga je doen?

Onze opdrachtgever is een jonge, ambitieuze en innovatieve, platte organisatie met stevige wortels. We leveren diensten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg. Ze zoeken een stevige, innovatieve, zelfstandige maatschappelijk werker voor 24 tot 32 uur per week, die gedreven de onmisbare schakel vormt tussen school en zorg. Er wordt intensief samengewerkt met de school.

Taakgebieden:

1. Schoolondersteuning

Mede vormgeven van de zorgstructuur; het verbeteren van de kwaliteit van de zorg; consultatie en advies aan leerkrachten en intern begeleiders. Ontplooien van activiteiten in het kader van preventie. Communiceert duidelijk en regelmatig naar de school. Zorgt voor een herkenbare aanwezigheid op school. Is transparant naar alle betrokkenen over wat ze kunnen verwachten van de SMW’er, wat betreft aanwezigheid en werkzaamheden. Proactief: denkt mee met de school over wat beter kan en waar de SMW’er aan kan bijdragen

2. Hulpverlening aan ouders en kinderen

Kortdurende psychosociale hulpverlening aan ouders en kinderen. Zichtbaarheid naar ouders, zowel bij de deur als in ouderkamers. Laagdrempelig en makkelijk aanspreekbaar. Op vraag van de school groepen leerlingen begeleiden en andere vormen van groepsaanbod organiseren en uit te (laten) voeren. Werken aan ‘1 gezin 1 plan’.

3. Toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg

Verwijzen van ouders en leerlingen naar voorzieningen en/of naar vormen van zorg waarvoor een indicatie nodig is. Monitoren na doorverwijzing en contact houden met ouders of de zorg goed verloopt en het gewenste resultaat heeft. De  SMW’er bemiddelt zonodig.

Wat breng je daarvoor mee?

 • HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (of vergelijkbare opleiding) en bij voorkeur ook de basiscursus SMW
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Ervaring in SMW of jeugdhulpverlening
 • Samenwerken met verschillende disciplines en culturen in en rond de school
 • Zelfstandig en flexibel. Klantgerichtheid, een initiatiefrijke, ontwikkelingsgerichte houding, resultaatgericht, stressbestendigheid en leergierig. Zichtbaar aanwezig.
 • Kennis over en ervaring met outreachend werken
 • Heeft het vermogen zich in te leven en te communiceren in verschillende schoolculturen
 • Beschikt over kennis en vaardigheden over interculturele communicatie;
 • Vaardigheid om vanuit een intermediaire positie samen te werken en strategisch te handelen
 • Heeft kennis van ontwikkelingspsychologie en enige kennis van psychopathologie en beschikt over pedagogische kennis en vaardigheden en kan verschillende vormen van hulpverleningsmethodieken toepassen (zoals probleemverheldering, vergroten van inzicht, opvoedingsondersteuning, aanbieden van gedragsalternatieven, kortdurende hulpverlening, crisisinterventie, coördinatie van crisishulpverlening, bemiddeling, onderhoudscontacten);
 • Systeemgericht werken in de context kinderen-ouders-school-buurt; oplossingsgericht en waar nodig outreachend werken
 • Creatief meedenken met de school bij activiteiten m.b.t. preventie en het schoolklimaat en waar nodig participeren bij de uitvoering;
 • Beschikt over kennis en vaardigheden voor het ondersteunen van leerkrachten met informatie en consultatie;
 • Secuur en vaardig in registratie; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
iStock-1218906094

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Een interessante functie op de basisscholen en voorscholen in een van de uitdagendste werkgebieden van Rotterdam
 • Salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal 8
 • Individuele werkbegeleiding en mogelijkheden tot ontwikkelen. Groepsgewijze intervisie. Relevante deskundigheidsbevordering. Teamoverleg en teamdag
 • Vaste werkplek
 • Dienstverband bepaalde tijd voor 1 jaar. Start in overleg in 2023
 • SMW’ers werken wekelijks extra om de schoolvakanties vrij te zijn
 • Werktijden starten vanaf 8 uur ’s ochtends
iStock-1132974918

Hoe kun je reageren?

Ben je snel beschikbaar en is deze functie jou op je lijf geschreven? Dan leren we je graag kennen! We ontvangen graag je cv en motivatie via het online sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Tosca Gordijn, Adviseur Jeugdzorg - Zorg en Welzijn bij Steiger B, op 06-54967290 of mail naar tosca@steigerb.nl

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?