Wat ga je doen?

 • Als sociaal ontwikkelaar ken je de actuele trends en nieuwste inzichten. Je bent innovatief en je brengt nieuwe inzichten ter tafel. Je weet wat kan werken in een wijk, kent onze huurders en wijkpartners en weet wat hen bezig houdt. Je kunt dit vertalen naar een concrete aanpak.
 • Die aanpak biedt een antwoord op een sociaal, cultureel en/of economisch ‘wicked problem’ en geeft richting voor de fysieke transformatie opgave. In je werkmethode durf je te doen en te leren vanuit de visie en waarden van WonenBreburg.
 • Je initieert, formuleert, faciliteert en voert in samenspraak met je collega’s van het wijkteam, bewoners en relevante partners een gezamenlijk projectplan uit. Onze huidige en toekomstige huurders vormen hierbij het vertrekpunt.
 • Vanuit de formulering van het plan creëer je je eigen workload en handelingsruimte. Het plan gaat altijd in op een specifiek complex, buurt of vraagstuk. Meestal gaat het verder dan alleen wat WonenBreburg kan betekenen.
 • Vanuit je intrinsieke motivatie weet je onze huurders, collega’s en andere relevante partners aan het plan te verbinden. Je stuurt de realisatie aan, monitort de voortgang en rapporteert (on)gevraagd aan de wijkteamleider. Je neemt tijdig actie als de aanpak stagneert.
 • Je zorgt voor relevante interne communicatie over de (voortgang van de) aanpak en denkt waar nodig mee over de externe communicatie. Je voelt je ook verantwoordelijk voor de meer uitvoerende werkzaamheden. Je weet dit gaandeweg vanzelf bij de juiste functie in- of extern onder te brengen.

Wat breng je daarvoor mee?

 • In de eerste plaats: drive! Drive om sociale ongelijkheid aan te pakken.
 • De affiniteit om mensen en organisaties te verbinden om samen duurzame resultaten te boeken. Resultaten die de wijkbewoners vooruit helpen. Daar krijg je energie van.
 • Een scherp analytisch vermogen om te komen tot een juiste probleemstelling en conceptuele kwaliteiten om dit te vertalen naar sociale (en fysieke) innovaties.
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Een relevante opleiding en/of werkervaring op het gebied van sociaal ondernemerschap, co-creaties, bewonersparticipatie.

We vinden het belangrijk dat je

 • Van nature een verbinder bent. Zowel binnen als buiten de organisatie maak jij makkelijk connecties op verschillende niveaus.
 • Iemand bent met organisatietalent waarvoor concrete resultaten boeken een belangrijke drijfveer is.
 • Onderneemt vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve houding.
 • Ook een pragmatische aanpakker bent; niet snel van je stuk te krijgen en snel kan schakelen.
 • Makkelijk in deze verschillende rollen kunt schakelen, afhankelijk van wat nodig is om sociale ontwikkelingen tot stand te brengen.
 • Goed gedijt in een rol/functie die in de praktijk nog verder vorm en inhoud kan krijgen.
iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Bij 36 uur een bruto maandsalaris van € 3.755 tot € 5.361 (schaal J CAO Woondiensten).
 • Een zelfstandige functie in een dynamische organisatie met enthousiaste en gemotiveerde collega's.
 • Een uitgebreid introductieprogramma.
 • Volop ruimte en individueel loopbaanontwikkelingsbudget (€900,- per kalenderjaar) voor het volgen van opleidingen.
 • Flexibiliteit door hybride werken.
 • Goede pensioenregeling.
 • Jaarlijks een gratificatie aan het einde van het jaar.
 • Aandacht voor jouw vitaliteit met een vitaliteitsbudget van €450,- netto.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer à €0,21 per kilometer en een zakelijke reiskostenvergoeding van €0,52 netto per kilometer.
 • Eenmalig budget van €700,- voor inrichten thuiswerkplek en thuiswerkvergoeding.
 • Een actieve personeelsvereniging.
iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om op deze vacature te reageren. De werving en selectie voor deze vacature wordt verzorgd door Steiger B. Solliciteer via het online sollicitatieformulier op de website van Steiger B. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Arne van der Velde via 06 – 2957 8034 of arne@steigerb.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Over onze opdrachtgever

WonenBreburg richt zich als woningcorporatie in Breda en Tilburg op het bieden van een thuis voor mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen wij bij aan leefbare wijken. Wij hebben een sterke band met onze huurdersvertegenwoordiging (SHW). Zij denken op thema’s met ons mee en adviseren ons bij beleidsbeslissingen. Collega’s omschrijven WonenBreburg als een fijne, betrokken organisatie met prettige sociale contacten. De organisatie heeft een gezonde financiële positie en zit in een opbouwfase. Dat betekent dat er ruimte is voor ontwikkeling!

Tilburg Noord is een wijk waar vraagstukken m.b.t. leefbaarheid en veiligheid nadrukkelijk spelen. Vanuit een intensieve wijkaanpak en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, werken wij samen met bewoners, gemeente, ACT! (samenwerking BPD en Volker Wessels), welzijn, onderwijs en andere (maatschappelijke) partners aan initiatieven die het verschil kunnen maken in het vergroten van de kansen en het perspectief van de wijkbewoners. Initiatieven die positief bijdragen aan de gezondheid, vorming en participatie van de bewoners. Onze ambitie is dat huidige én nieuwe generaties zich in de wijk thuis kunnen voelen.

Arne-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?