Wat ga je doen?

De teamleider Vastgoedadvies en -ondersteuning is verantwoordelijk voor het teamresultaat en de werkzaamheden die ondersteunend en voorwaardenscheppend zijn voor de vastgoedprocessen. Hieronder vallen o.a. vastgoedinformatie, technisch onderzoek en (beleids)advies, garanties, asbest, flora & fauna, veiligheid, projectadministratie standaarden en voorcalculaties voor toekomstige projecten.

Samen met het team is de teamleider gericht op het realiseren van de (jaar)plannen en doelen. Dit binnen de vastgestelde strategie van de organisatie en afdeling, kaders en kwaliteitseisen. De teamleider geeft op coachende wijze leiding aan het team en waar nodig wisselt hij/ zij van  leiderschapsstijl. De teamleider is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team en de processen en nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de afdeling Vastgoed.

Leidinggeven

 • Heeft de dagelijkse leiding over het team en doet dit met een coachende en enthousiasmerende leiderschapsstijl.
 • Coacht en begeleidt medewerkers met als doel “juiste man/vrouw op juiste plek”.
 • Adviseert en denkt mee over het uit te voeren beleid en de strategie van de afdeling.
 • Stelt samen met het team het jaarplan op inclusief begroting, planning en personele bezetting van het team. Draagt dit uit en zorgt dat het team hier uitvoering aan geeft.
 • Draagt zorg voor de implementatie van het vastgestelde beleid en toepassing van regelgeving, reglementen, protocollen en procedures binnen het team.
 • Analyseert maandelijkse voortgangs- en verantwoordingsrapportages op en doet verbetervoorstellen.
 • Is verantwoordelijk voor het teamresultaat; stuurt op resultaat en budget en legt verantwoording af in kwartaalrapportages.
 • Levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het team en de afdeling en van de organisatie in het algemeen.
 • Stimuleert samenwerken, creatief meedenken en het continu verbeteren bij medewerkers.

Vastgoedadvies & -ondersteuning

 • Draagt zorg voor doelmatig en efficiënt verlopende processen, gericht op:
  • Registratie, beheer van vastgoedinformatie
  • Technisch onderzoek en (beleids)advies
  • Verzorgt, verbetert, onderhoudt en beheert technische standaarden
  • Asbest registratie
  • Flora & fauna
  • (Brand)Veiligheid
  • Inkoopondersteuning vastgoed
  • Administratie vastgoedprojecten
  • Verzamelt informatie actuele en nieuwe thema’s en ontwikkelingen zoals, technische toepassingen en materialen, duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit), regelgeving, conditiemeting, BIM, Madaster en.
 • Zorgt ervoor dat samen met het team de processen continue verbeterd en geoptimaliseerd worden en worden aangepast aan de ‘best practice’.
 • Biedt met zijn/ haar team ondersteuning aan 2 andere teams binnen Vastgoed: Vastgoedbeheer en Vastgoed Projecten (renovatie/verduurzaming en nieuwbouw);
 • Signaleert en anticipeert proactief en creatief op ontwikkelingen, signaleert innovaties en brengt de consequenties hiervan in beeld en komt met handzame (beleids)voorstellen.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door het inbrengen van marktkennis.
 • Levert een bijdrage aan beleidsvoorbereidende werkzaamheden met betrekking tot vastgoedontwikkelingen
 • Behandelt probleemsituaties en bijzonderheden.
 • Onderhoudt actief het netwerk ten aanzien van het vakgebied.
 • Zoekt actief samenwerkingen op in de stad die een bijdrage kunnen leveren aan de gestelde doelen van het team/ afdeling.

Overig

 • Faciliteert dat het team haar kennis en ervaring actief deelt met andere teams en afdelingen
 • Zorgt ervoor dat de benodigde kennis van andere teams actief opgehaald wordt.
 • Denkt proactief mee in mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Wat breng je daarvoor mee?

Kennis, vaardigheden en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau, richting vastgoed
 • Minimaal 3 jaar relevante, leidinggevende werkervaring
 • Kennis van de volkshuisvesting, vastgoed(beleid), duurzaamheid (energietransitie en circulariteit)
 • Kennis van de sector
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Klantgericht
 • Ervaring en affiniteit met dienstverlening

Kernwaarden:

 • Betrokken, daadkrachtig, samen, en creatief

Competenties:

 • Eigenaarschap
  • Neemt de regie in de route naar de juiste oplossing
  • Denkt integraal en werkt op een procesgerichte wijze aan doelen
  • Signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Is alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg stadium naar.
 • Resultaatgerichtheid
  • Heeft het vermogen om zich te blijven richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel, ook bij problemen, tegenslag of afleidingen.
 • Coachend leidinggeven
  • Het enthousiasmeren van medewerkers om een taak uit te voeren en hen te faciliteren bij de ontwikkeling in hun functie en loopbaan.
  • Richting en sturing geven aan anderen in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken individu, taken en situatie
 • Organisatiesensitiviteit
  • Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de organisatie.
iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

 • De functie is ingedeeld in salarisschaal K volgens de coa woondiensten (€ 4.050,- tot € 5.474,-). 
 • Een ontzettend leuk team om meet te bouwen en verder te ontwikkelen.
iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Is dit een functie waar jij je tanden graag inzet? Bel dan met Tim 06-21963788 of mail naar tim.hendriks@steigerb.nl. Je kunt ook reageren via ons online sollicitatieformulier.

Over onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een middelgrote corporatie. Ze maken goed en betaalbaar wonen in vitale wijken mogelijk. Dat doen ze met ruim 130 medewerkers.

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?