Wat ga je doen?

Je begeleid en informeer huurders op het gebied van reparatie, waarbij je:

 • fungeer als aanspreekpunt voor klanten rondom reparatie en informatie verstrek;
 • vragen, meldingen en klachten beoordeel, behandel en afhandel;
 • problemen signaleer en oplossingen aandraag;
 • contacten met betrokken partijen onderhoud en correspondentie verzorg.

Je verricht uitvoerende en administratieve werkzaamheden rondom reparatie en woningaanpassingen, waarbij
je:

 • proces rondom reparatie aan woningen bewaak, knelpunten signaleer en oplossingen aandraag;
 • analyses en planningen maak en rapportages opstel;
 • gegevens verzamel, controleer en registreer en mutaties uitvoer;
 • zorg draag voor administratieve afhandeling van vragen.

Je verricht technische werkzaamheden in- en rondom woningen, waarbij je:

 • aard- en omvang van reparatieverzoeken beoordeel;
 • eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoer, opdracht geef voor reparatie en afhandeling bewaak;
 • toetst, bewaakt en controleer reparatiewerkzaamheden in- en rondom woningen;
 • planning, voortgangsbewaking, inspectie en organisatie van de werkzaamheden verzorg. 

Wat breng je daarvoor mee?

Werk- en denkniveau:
MBO werk- en denkniveau met ervaring en kennis op het gebied van reparatie en onderhoud.

Kennis van en ervaring met:

 • Wet- en regelgeving: je weet de opbouw en systematiek van wet- en regelgeving op het gebied van reparatie en onderhoud, administratieve processen en rondom betreffende regelingen.
 • Toezicht: je weet welke kwaliteitseisen en kaders er aan woningen en de woonomgeving worden gesteld en kan deze bewaken.
 • Technisch beheer en onderhoud: je kent de technische aspecten van de installaties, systemen, woningen.
 • Proces- en resultaatgericht werken: je kent de processen binnen de organisatie en de samenhang daartussen en je hebt inzicht in je bijdrage aan deze processen en de resultaten en doelstellingen van de organisatie.

Vaardigheden op het gebied van:

 • Communicatie: je kunt de communicatie aanpassen aan situatie en klanten om het advies of besluit over te brengen.
 • Omgang met (verbale) agressie: je kunt spanningsvolle situaties herkennen en mijn handelen daarop aanpassen.
 • Toepassing: je kunt ontwikkelingen, processen en technieken op het gebied van reparatie en onderhou vertalen in beheer en uitvoering en informatieverstrekking.
iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

Werken in een leuk team en een mooie omgeving. Salarisschaal G (€2.806,- tot € 3.436,-). Dit is een tijdelijke functie tot eind september.

iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Is dit de functie die bij jou past. Reageer dan snel via het online sollicitatieformulier. Voor vragen kun je ook bellen met Tim 06-21963788 of mailen naar tim.hendriks@oosterpoort.nl.

Over onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een middelgrote corporatie met een gemoedelijke sfeer.

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?