Wat ga je doen?

Als VIG coach help je kwetsbare gezinnen die kampen met meerdere problemen. Zoals schulden, verwaarlozing, verslaving, sociaal isolement, huiselijk geweld en lichamelijke en/of psychische beperkingen. Je biedt een aanvulling op de bestaande hulpverlening.

Met een eigen, speciaal ontwikkelde methodiek, Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG) wordt integraal naar een gezin gekeken. Bijzonder aan de methodiek is dat er altijd gewerkt wordt met een drang- of dwanginstrument, waardoor een VIG traject voor gezinnen niet-vrijblijvend is. Anders dan regulier staat bij VIG niet de cliënt centraal maar het probleem. Problemen op verschillende leefgebieden worden dan ook stuk voor stuk systematisch aangepakt. We proberen het gezinssysteem binnen 6 maanden weer toegankelijk te krijgen voor hulpverlening zonder de inzet van drang & dwanginstrumenten, zodat het gezin weer mee kan doen in de samenleving.

Het VIG traject bestaat uit 3 fases waarbij jij het plan van aanpak bepaalt, de regie binnen het gezin overneemt, structuur aanbrengt en uiteindelijk de regie weer overdraagt naar het gezin.  Als VIG coach bepaal jezelf je agenda en werk je uitsluitend outreachend. We maken geen gebruik van een kantoor. Daarnaast ben je 24/7 bereikbaar voor je eigen gezinnen. Vanwege de intensiteit van de begeleiding bedraagt de max. caseload voor een VIG coach, 5 gezinnen. (bij 36 uur). Een VIG traject duurt in principe 6 maanden.

Je werkt samen met- en bent het enige aanspreekpunt voor andere instellingen/ organisaties en het informele netwerk, zoals buren en/of familie. De voornaamste samenwerkingspartners zijn: Veilig Thuis,  Jeugdbescherming, JBT,  woningbouwcorporaties en gemeentelijke diensten w.o. SZW en schuldhulpverlening.

Wat breng je daarvoor mee?

Je kunt goed solistisch werken, bent gewend om crisissituaties aan te pakken en staat stevig in je schoenen. Je bent betrokken bij de kwetsbare gezinnen en neemt de volgende competenties en kennis/vaardigheden mee: 

 • HBO werk en denkniveau; 
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt kennis van rechten en plichten (sociale zekerheid, gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, e.a.);
 • Je kunt budget beheren/saneren;
 • Je bent bekend met systeemgericht werken; 
 • Je bent geen onderhandelaar maar stelt kaders en structureert;
 • Je bent besluitvaardig, recht door zee en directief;
 • Je steekt de handen uit de mouwen (dingen voordoen en samendoen, bijvoorbeeld: koken, schoonmaken, betalingen verrichten, telefoontjes plegen, enz.);
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent flexibel inzetbaar;
 • Bij voorkeur beschik je over een relevant netwerk (o.a. instanties als buurtwerk, politie, onderwijs, jeugdreclassering, etc.) en daar effectief in opereren;
 • Je hebt ruime ervaring in de jeugdzorg en je beschikt over de nodige levenservaring.

 

iStock-1218906094

Wat krijg je daarvoor terug?

 • De cao Social work is van toepassing met inschaling in schaal 10: min. € 3.285,- en max. €4.927,- bruto op basis van op fulltime basis per maand;
 • Vanuit VIGZorgt wordt een laptop, mobiele telefoon en Parkline parkeerkaart verstrekt;
 • In eerste instantie gaat het om een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid om tussentijds het tijdelijke dienstverband om te zetten naar een vaste aanstelling. 

Een zelfstandige en uitdagende baan die ertoe doet en vaak het verschil maakt, waardoor veel uithuisplaatsingen van kinderen worden voorkomen!

iStock-1132974918

Hoe kun je reageren?

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer voor 1 december 2023 via ons online sollicitatieformulier.
Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Tosca Gordijn, adviseur zorg en welzijn voor Noord en Zuid Holland via tosca@steigerb.nl of 06-54967290.

Over Vig-z.org

VIGZorgt is een kleine jeugdhulpaanbieder in de regio Haaglanden. VIGZorgt biedt met de VIG methodiek een aanvulling op het reguliere aanbod voor hulpverlening aan multiproblem-gezinnen met ernstige problemen op minimaal 4 leefgebieden en waarbij ernstige zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van de aanwezige kinderen. De hulpverlening mag, kan of durft vaak niet meer naar binnen of heeft te weinig effect. De vaak ernstige problemen waar gezinnen mee kampen, hangen vaak nauw samen en het werkt het niet om deze geïsoleerd aan te pakken. Er is vaak al veel geprobeerd, met weinig of geen resultaat.

Met de VIG methodiek, waar drang & dwang een belangrijk onderdeel van is, worden de problemen op de verschillende leefgebieden aangepakt, waarbij gezinnen leren om weer grip op hun eigen leven te krijgen. Doordat expliciet duidelijk wordt gemaakt wat de consequenties voor het gezin zijn,  bij niet- of onvoldoende medewerking aan het VIG traject, komt VIGZorgt bij alle gezinnen binnen en worden er resultaten geboekt. Ondanks de drang & dwangcomponent scoort VIGZorgt uitzonderlijk hoog op clienttevredenheid een 8.7 (Onderzoek Markteffect 2021) VIGZorgt is ISO gecertificeerd en de VIG methodiek is opgenomen in de database Innovatieve Jeugdinterventies van het NJI.

Thessa-nw – transp-lr

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?