Wat ga je doen?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op schoon, heel en veilig. Je signaleert problemen in complexen en wijken, spreekt bewoners aan en draagt bij aan het oplossen van probleemsituaties en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Wat breng je daarvoor mee?

 • Sociaal beheer: Bewaakt en houdt toezicht op het woon- en leefklimaat binnen en buiten complexen. Signaleert problemen, spreekt bewoners aan op zaken, lost praktische problemen op en draagt bij aan het oplossen van probleemsituaties en het oplossen van conflicten en legt op verzoek contact tussen huurders en (andere afdelingen van) De Woonplaats. Organiseert en/of ondersteunt buurtgerichte projecten/acties en leefbaarheidsactiviteiten.
 • Dagelijks beheer: Houdt toezicht op complexen met als doel schone, hele en veilige complexen en nabije omgeving, spreekt bewoners actief aan op gedrag en ziet toe op naleving van de onderhoudscontracten voor de groenvoorziening en schoonmaak. Verricht administratieve werkzaamheden. Geeft input aan onderhoudswerkzaamheden, planmatig en niet-planmatig.
 • Leefbaarheid en sociaal beheer: Levert een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en actualiseren van het leefbaarheidsplan. Is betrokken bij het ondersteunen van initiatieven in het kader van leefbaarheids-, wijk- en buurtplannen.
 • Signaalfunctie: Treedt op als ‘oren en ogen’ in de wijk en signaleert situaties of problematiek die aanpak behoeven en draagt signalen over problematiek over aan interne afdelingen of samenwerkingspartners. Houdt spreekuur, is eerste aanspreekpunt in de wijk voor sociale en technische klachten.
 • Wijk– en buurtontwikkeling: Draagt bij aan het ontwikkelen van een structurele aanpak van problematiek ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken en buurten. Levert een bijdrage (samen met het team) aan de ontwikkeling van het jaarlijkse wijkplan.
 • Relatiebeheer: Bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten (politie, maatschappelijk werk, ketenpartners).
 • Organisatie: Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde en ongevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het team en De Woonplaats en adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden.
iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met wijkontwikkeling en -beheer
 • Omgaan met agressie
 • Kennis van en ervaring met leefbaarheid
 • Enige bouwkundige kennis

De functie is ingeschaald in E (max 2941) en het gaat in principe om een vaste aanstelling.

iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Meer weten? Neem contact op met Mireille Hanselman (06-40065324). Reageren kan via ons online sollicitatieformulier. 

Over onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een woningcorporatie in Twente. 

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?