Wat ga je doen?

 • In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning en advisering op het gebied van governance en compliance. Jij bent gepokt en gemazeld in het ondersteunen van de bestuurder en de RvC. Je werkt onder verantwoordelijkheid van directeur bestuurder Merlien Welzijn.
 • Je stuurt op de voortgang, kwaliteit en inhoudelijke consistentie tussen de verschillende beleidsvelden.
 • Je schakelt op basis van een goed netwerk met stakeholders en externe toezichthouders. Je zoekt als eenpitter zelfstandig aansluiting bij relevante netwerken van andere professionals waarmee jij je eigen kennis op peil houdt.
 • Vanuit jouw kennis van de spelregels en procedures rond benoemingen en herbenoemingen neem je de regie en begeleid je dergelijke trajecten zelfstandig. Je weet waar (bestuurlijke, politieke en organisatorische) gevoeligheden zitten en hoe daar oplossingen voor te bieden.
 • Met jouw kennis van wet- en regelgeving, governance en compliance agendeer je de juiste besluiten tijdig op de juiste tafels, waarbij je zelfstandig rekening houdt met formele advies-, instemmingsrechten en recht op informatie.  
 • Je stuurt het officemanagement van onze organisatie hierbij functioneel aan, aangezien besluitvorming ook via OR, MT en bestuursvergaderingen met onze huurdersorganisatie lopen.
 • Je geeft het proces van de prestatieafspraken zelfstandig vorm, schakelt met externe secretariaten en stuurt op deadlines. Hierdoor ben je in staat het bestuur en MT maximaal te ontlasten.
 • Je notuleert alle vergaderingen van de RvC (inclusief Audit commissie) en bestuurder, inclusief commissies die door de RvC zijn ingesteld.
 • Je begeleidt tenslotte het traject om te komen tot een zelfevaluatie voor de RvC, visitatie (in nauwe samenwerking met het officemanagement) en overige processen die bestuur en/of RvC raken. Je beheert hiertoe een governance agenda en zorgt voor tijdige actualisatie van reglementen. Hieronder valt ook het bestuursverslag in het jaarverslag. 

Wat breng je daarvoor mee?

 • Een relevante afgeronde opleiding op tenminste hbo-niveau.
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en met consistente strategie- en beleidsontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring met inhoudelijke ondersteuning en advisering van toezichthoudende en bestuurlijke organen.
 • Kennis van en ervaring met good governance en compliance.
 • Kennis van en ervaring met stakeholdermanagement.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en juridische aangelegenheden.

Maar we vinden het vooral heel belangrijk dat je:

 • Jouw vakkennis en deskundigheid inzet en deelt met anderen, rekening houdt met andere vakgebieden en verschillende belangen.
 • Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afweegt om tot realistische beoordelingen te komen.
 • Begrijpelijk en correct Nederlands schrijft en je schrijfstijl afstemt op doel en doelgroep.
 • Op de hoogte bent van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je benut die kennis effectief voor jouw functie of de organisatie.
 • In staat bent prioriteiten te bepalen en benodigde acties aan te geven. Je bereikt doelstellingen door effectieve inzet van tijd en middelen.
 • Discreet omgaat met belangen en privacygevoelige gegevens.
iStock-1279881911

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Bij 36 uur een bruto maandsalaris tussen de € 4.367,- en € 5.903,- (schaal K CAO Woondiensten).
 • Een jaarcontract met de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.
 • Een organisatie in ontwikkeling met veel dynamiek.
 • Fijne collega’s die de schouders er onder zetten en elkaar helpen.
 • Flexibiliteit door hybride werken.
 • Goede pensioenregeling.
 • Veel aandacht voor leren en ontwikkelen met een individueel loopbaan ontwikkelbudget.
 • Aandacht voor jouw vitaliteit.
 • Prima reiskostenvergoeding.
 • Thuiswerkplek en thuiswerkvergoeding.
 • Telefoon en laptop.
 • Een actieve personeelsvereniging.
iStock-692230664

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om op deze vacature te reageren. De werving en selectie voor deze vacature wordt verzorgd door Steiger B. Solliciteer via het online sollicitatieformulier op de website van Steiger B. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Arne van der Velde via 06 – 2957 8034 of arne@steigerb.nl.

Over Woonpartners Midden-Holland

Woonpartners Middel-Holland is een middelgrote woningcorporatie met woningbezit in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De organisatie is volop in ontwikkeling! We hebben in 2022 een nieuw ondernemingsplan vastgesteld. Transparantie, eigenaarschap en probleemoplossend vermogen vinden we belangrijk. Ons inrichtingsplan is afgerond, we werken nu vanuit drie afdelingen (wonen, vastgoed en bedrijfsvoering). Deze afdelingen worden ondersteund door de staf waar jij onderdeel van wordt, samen met onze controller. In de komende periode ontwikkelen wij ons verder als moderne, lerende organisatie waarin we vanuit vertrouwen samenwerken voor onze klanten.

Klik hier voor een kort filmpje over het nieuwe ondernemingsplan van Woonpartners Midden-Holland.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Een achtergrondonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Sandra-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?