Van wettelijke eisen naar praktische oplossingen

Steiger B placeholder

‘Een vrij unieke opdracht’ aldus adviseur kinderopvang Catherine Beerends. ‘Normaal bemiddelen we managers die zelf de GGD op bezoek krijgen. Leuk om zo eens een inkijkje te krijgen aan de andere kant’.

 

Vertaalslag

‘In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het handhaven van de Wet Kinderopvang. De GGD onderzoekt in opdracht van de gemeenten of kindercentra geregistreerd mogen worden en blijven’, vertelt Joan. ‘Als toezichthouder toets je op locatie de kwaliteit binnen verschillende domeinen. Bijvoorbeeld administratie, pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid etc. Tijdens zo’n bezoek ga ik in gesprek met beroepskrachten, locatiemanagers of houders van de organisaties. Ik observeer de pedagogische kwaliteit op de groepen en doe documentenonderzoek. Ik geef op een open en constructieve wijze advies. Daarbij maak ik de vertaalslag van wettelijke eisen naar praktische oplossingen’.

 

Observeren en luisteren

‘Of een kinderopvangorganisatie aan alle regels en standaarden voldoet, is soms een kwestie van afvinken’, vertelt Laurie. ‘Maar veel vaker is het een ingewikkelde puzzel; veel observeren en vooral goed luisteren. En wat er gebeurt als een organisatie niet voldoet, wisselt. Dat hangt af van het handhavingsbeleid van de gemeente waar de kinderopvang is gevestigd’. 

Goede verstandhouding

‘Ik ga met een open en nieuwsgierige houding het gesprek aan’, zegt Laurie. ‘Zacht op de relatie maar streng op de inhoud. Ik vind het belangrijk dat mensen zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen tijdens een inspectie. Ook al is dat lastig wanneer iemand meekijkt. In een gespannen situatie komt iemand minder goed tot zijn recht. De balans vinden tussen afstand en objectiviteit en tegelijkertijd een goede verstandhouding opbouwen. Dat maakt het werk bijzonder. Bovendien kom je als toezichthouder op veel verschillende locaties met veel verschillende mensen. Als mensenmens vind ik dat superleuk’.

 

In beweging

Joan: ‘Toezichthouder is een baan met grote maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind het aantrekkelijk om met houders van kinderopvangorganisaties mee te denken. Hoe kunnen ze de kwaliteit nog een stapje verder verbeteren. Ontwikkelingen in de maatschappij en de wet- en regelgeving; alles is in beweging. Voor mij persoonlijk levert dit een stroom van positieve energie op. Ik sla steeds weer nieuwe wegen in en ben voortdurend op ontdekkingsreis. Mijn energie zet ik graag in om organisaties en mensen in beweging te laten komen. Ik laat zien dat verandering een positief proces kan zijn’.