Hoe dekt Steiger B mijn ketenaansprakelijkheid af?

Bij de inzet van tijdelijk personeel via derden is het van belang om te zorgen dat u geen risico loopt om aansprakelijk gesteld te worden voor onderbetaling van de ingehuurde medewerkers of voor het achterwege blijven van afdracht van loonheffing en BTW. Steiger B garandeert dat de medewerkers die wij detacheren altijd minimaal het cao-loon betaald krijgen dat hoort bij de functie. Desgewenst verstrekken we graag een kopie van de loonstrook van de medewerker. Door een deel van onze factuur te voldoen via onze G-rekening bij de belastingdienst voorkomt u dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor niet afgedragen loonheffing en BTW. Overigens betalen wij als betrokken fairbinders uiteraard altijd netjes belasting.