Hoe is het aansprakelijkheidsrisico geregeld als ik via Steiger B aan het werk ga?

Als je aan het werk bent, kan er schade ontstaan waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld. Als je bij ons in dienst bent en wij je detacheren bij de opdrachtgever, dan zijn wij voor dat risico verzekerd. Werk je als zzp’er, dan moet je zelf zorgen voor een  aansprakelijkheidsverzekering die dit bedrijfs- en beroepsrisico voldoende dekt. Als wij dit risico voor je verzekeren, zou dat afbreuk doen aan je zelfstandige status. Schade die jij als zzp’er hebt veroorzaakt en die een opdrachtgever op ons verhaalt, zullen wij weer op jou moeten verhalen.  Zonder verzekering loop je het risico dat je hoofdelijk aansprakelijk bent en grote financiële schade kan lijden. En wij lopen het risico dat we schade niet op jou kunnen verhalen en er dus zelf voor op zullen draaien.

We stellen daarom altijd als voorwaarde dat je een deugdelijke bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten als wij je als zzp’er bemiddelen. Ook de belangenvereniging van zzp’ers, ZZP-Nederland, adviseert overigens om dit te doen.