Vertrouwenspersoon bij Steiger B

23-11-2023 – Catherine als vertrouwenspersoon – Web (585 x 401 px)

“We willen iedereen die bij en met Steiger B werkt fairder helpen. Een veilige werkomgeving is daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik draag daar op deze manier graag mijn steentje aan bij.” Sinds kort is Catherine Beerends officieel aangesteld als vertrouwenspersoon bij Steiger B. “Een onafhankelijk aanspreekpunt binnen de organisatie, daar gaat al een enorme preventieve werking uit. Dat vind ik heel belangrijk, gewoon goed naar mensen luisteren en elkaar ergens op aanspreken als dat nodig is.”

Luisterend oor

Catherine haast zich te benadrukken dat er voor zover zij weet bij Steiger B nog nooit iets is voorgevallen. “Als organisatie zijn we oprecht betrokken bij onze mensen en streven we naar een open en veilige sfeer binnen al onze geledingen. Maar je moet natuurlijk ook de omstandigheden creëren dat dat zo blijft. Daarin fungeer ik nu als luisterend oor, als eerste plek waar mensen terecht kunnen. Zodat ze in een vertrouwde setting kunnen aankaarten wanneer hen iets dwars zit.”

Logisch gevolg

“Die rol past mij wel, van nature ook. Daarbij komt dat ik al heel lang bij Steiger B werk, collega’s kwamen toch al vaak naar me toe als ze iets op hun hart hadden. Om daar vanaf nu ook officieel de aangewezen persoon voor te zijn, met een afzonderlijk e-mailadres, is daar een min of meer logisch gevolg van. Bovendien is het leuk en uitdagend om naast mijn adviseursfunctie bij Steiger B ook met iets heel anders bezig te zijn en bij te dragen aan optimale werkomstandigheden.”

Gecertificeerd

“Op dit moment ben ik trouwens nog bezig met m’n certificering, die moet dit najaar definitief zijn. De training met aansluitende toets heb ik inmiddels achter de rug. Ook heb ik een analyse gemaakt van onze organisatie, over de rol van de vertrouwenspersoon daarin. Om mijn certificering te behouden ga ik bovendien regelmatig intervisiebijeenkomsten volgen.” Een van de eerste taken die Catherine zich gesteld heeft, is om samen met het management en het hele team de Gedragscode voor Steiger B te herformuleren. Zodat ieders rechten en plichten helder zijn en respect voor elkaar altijd centraal staat.

Preventief

“Het gaat er denk ik vooral om dat collega’s in een beschermde omgeving hun verhaal kwijt kunnen. Het lucht al zo op als je gewoon even je hart kunt luchten. Daarmee bedoel ik te zeggen dat preventie enorm belangrijk is. Het is genoeg om onbevooroordeeld een verhaal aan te horen en mee te denken over eventuele oplossingen. De kans is groot dat je samen tot een simpele conclusie komt, al was het maar door het gesprek aan te gaan met eventueel andere betrokkenen. Pas bij ernstige zaken kan het komen tot een officiële melding. Eventuele escalatie gaat dan altijd in overleg met de melder, natuurlijk.”

Aanspreekcultuur

“We willen bij Steiger B tot een vanzelfsprekende aanspreekcultuur komen, waardoor je in vrijwel alle gevallen de kou direct uit de lucht kunt halen. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een veilige werkomgeving voor iedereen.”

catherine-removebg-preview

Een veilige werkomgeving voor iedereen