‘We moeten over het muurtje leren kijken…’

Interview Hans Website

Samen met Hans Huijsmans, directeur bij Steiger B, blikken we terug op het eerste jaar sinds de fusie met RadarPersoneel, en vooruit naar het komende jaar. ‘Met het nieuwe Steiger B zijn we nu actief in wonen, zorg, welzijn en kinderopvang. Dat maakt ons minder afhankelijk van één sector en geeft de kans op kruisbestuiving. In de praktijk zien we regelmatig hoe waardevol het kan zijn om bij de invulling van vacatures wat vaker over het muurtje van de eigen branche te kijken.’

Twee doelstellingen

‘Als fusiepartners hadden we een paar doelstellingen. We wilden allebei minder afhankelijk zijn van één sector. We wilden graag leren van elkaars ervaringen en expertise in de arbeidsbemiddeling. Én we wilden onze opdrachtgevers en kandidaten beter helpen door een groter en diverser aanbod van zowel vacatures als kandidaten.’ Huijsmans is heel tevreden over hoe het tot nu toe loopt. ‘Natuurlijk, bij een fusie zijn er ontzettend veel praktische dingen die geharmoniseerd moeten worden. Zoiets kost tijd en energie, maar daar zijn we inmiddels bijna doorheen. Qua cultuur moet je aan elkaar wennen, maar het klikte eigenlijk bijzonder snel en makkelijk tussen onze medewerkers. Belangrijk is natuurlijk wat de fusie oplevert voor onze opdrachtgevers en kandidaten. Voor de markt, kortom.’

Brug slaan tussen sectoren

‘We slaan een brug tussen de verschillende sectoren. RadarPersoneel had zo’n 15 jaar ervaring in zorg en welzijn. Met het oude Steiger B zijn we ruim 10 jaar geleden begonnen in de kinderopvang en werden we daarnaast al gauw actief voor woningcorporaties. Door de fusie hebben we deze jarenlange ervaring en expertise kunnen bundelen. Bovendien kennen onze sectoren best veel raakvlakken. Kandidaten blijken vaker dan je zou denken breder inzetbaar te zijn, met soms verrassende en bevredigende oplossingen tot gevolg.

Herkenbare vacatureteksten

We kennen ze allemaal, de vacatureteksten waarin wordt gevraagd om specifieke opleidingen en ‘minimaal drie jaar vergelijkbare werkervaring in de sector’. Met name startende kandidaten kunnen erover meepraten. Terwijl opleiding, ervaring, competenties en drijfveren op zo veel verschillende manieren tot een succesvolle match kunnen leiden. Sterker nog, een frisse invalshoek doet een organisatie zelden kwaad. ‘Zonder dit nou als standaardaanpak te willen introduceren, heeft het wel degelijk meerwaarde. Door de verbreding van ons spectrum heeft Steiger B een diverser aanbod aan kandidaten. Dat kan zeer welkom zijn, voor opdrachtgevers én kandidaten.’

Vertrouwen en durf

‘Voor de duidelijkheid, Steiger B detacheert, werft en selecteert nog steeds gespecialiseerde professionals voor kinderopvang, wonen, zorg en welzijn die vaak uit de betreffende sector komen. Dat blijft gewoon zo. Waar het ons om gaat is dat je als dat nodig is verder moet kijken, om uiteindelijk de meest passende oplossing te vinden. Wij kennen onze kandidaten door en door, weten precies wat ze willen en kunnen. En de branches waarin we actief zijn kennen we van binnenuit, zodat we de werkelijke vraag achter een vacature herkennen en daar zo nodig creatieve, sector-overschrijdende oplossingen voor vinden. Dat vraagt ook vertrouwen en durf van onze opdrachtgevers, om over de muurtjes van de eigen sector heen te kijken.’

Vaste dienst

Over de nabije toekomst heeft Huijsmans een heldere visie. ‘We willen meer mensen in vaste dienst nemen. Zodat we direct betrouwbare, ons bekende kandidaten beschikbaar hebben. Steiger B als een verzameling boetiekhotels, waarbij elk onderdeel van ons bedrijf excelleert in kennis van de sectoren waarin het actief is, met onze maatschappelijk en persoonlijke betrokkenheid als gemeenschappelijke deler. En onze opdrachtgevers die er blindelings vanuit kunnen gaan dat ze kwaliteit krijgen.’

Pool van professionals

‘Kijk, als je begint met een vacature en daar vervolgens een kandidaat bij moet zoeken, kom je tegenwoordig al snel uit bij een zzp’er. Omdat de functie direct moet worden ingevuld. Niets ten nadele van de zzp’er op zich, maar die ontwikkeling werkt over het algemeen kostenverhogend voor onze opdrachtgevers. En voor de samenleving als geheel is het ook een probleem, omdat er steeds minder mensen overblijven die sociale premies betalen. Dat zet ons sociale stelsel onder grote druk. Bovendien hangt er nu fiscale wetgeving in de lucht, waarmee veel zzp’ers mogelijk niet meer als zodanig gezien worden. Dat maakt voor ons het risico om zzp’ers in te zetten groter. Daarom zetten we in op verdubbeling van onze pool van professionals in vaste dienst, van ruim veertig nu naar ruim honderd op termijn.’

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Om mensen structureel aan je te binden, daar moet natuurlijk ook iets tegenover staan. Daarom biedt Steiger B medewerkers echt een mooi perspectief, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Huijsmans somt op: ‘We bieden een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling. Onze salarissen liggen vaak boven de CAO’s van onze opdrachtgevers. We bieden een ruim opleidingsbudget. Werkbegeleiding, coaching en intervisie zijn beschikbaar om vakkundigheid te waarborgen en waar mogelijk aan te scherpen. Bij ons is je oriëntatie op de arbeidsmarkt breder, mede dankzij onze sector-overschrijdende filosofie en contacten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om mede-aandeelhouder van Steiger B te worden. Al met al is het bij ons dus best goed geregeld. Toch willen we in het binden en boeien nog verdere stappen maken. Zodat we nog meer gemotiveerde professionals kunnen verwelkomen en daarmee onze opdrachtgevers duurzaam en snel vakkundige kandidaten kunnen leveren.’

Hans-removebg-preview

Werkzoekend? Werkgever? Wij brengen jullie met elkaar in contact.