Wat ga je doen?

Als Jeugdreclasseringsmedewerker help je jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en met justitie of politie in aanraking zijn geweest om op het rechte pad te blijven en een toekomstperspectief te bieden. Jij komt in beeld als een jongere een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt opgelegd van de rechter. Als onderdeel van een team ben jij gespecialiseerd in jeugdreclassering en tevens beschikbaar voor eventuele jeugdbeschermerszaken.

Jeugdbescherming
Dan gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is de oplossing op vrijwillige basis niet gevonden. In die gevallen kan de rechter een gedwongen maatregel opleggen.

Jeugdreclassering
Jij richt je op de veiligheid van een jongere in een gezin. Je pakt zelfstandig cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid je ouders om recidive bij hun kind te voorkomen. Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt samen met de ouders en de jongere een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of iedereen de gemaakte afspraken nakomt. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter het ouderlijk gezag beëindigt omdat de ontwikkeling van een jongere ernstig in gevaar is, kun jij verantwoordelijk worden voor de goede begeleiding van die jongere. Je treedt op als wettelijke vertegenwoordiger, informeert de ouders over de ontwikkeling van hun kind en gaat op bezoek bij de jongere. Ook adviseer je over de status en leg je zo nodig verantwoording af in de rechtbank. Dat kan nodig bijvoorbeeld nodig zijn als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen.

Even concreet de werkzaamheden op een rij:

 • Gesprekken voeren met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • De zorgvraag en zorgbehoefte vaststellen en een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies geven
 • De te verwachten begeleiding inschatten door de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager te onderzoeken
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • De werkzaamheden uitvoeren rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
 • Essentiële gegevens invoeren in het rapportage cliënt systeem
 • De applicaties beheren waarin wordt gewerkt voor registratiedoeleinden
 • Interne doorstroom van cliënten coördineren
 • Informatie verschaffen aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Contacten onderhouden met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing

Wat breng je daarvoor mee?

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken: de veiligheid en ontwikkeling van het kind.

Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen. Aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdreclasseringsmedewerker heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen.
Verder vragen we van je:

 • Een SKJ registratie
 • Een afgeronde Hbo-opleiding MWD / SPH / Social Work
 • Bij voorkeur werkervaring in jeugdreclassering of als jeugdbeschermer, ambulant gezinscoach of een forenische tak
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart
 • Gedegen kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken
 • Klant -en servicegerichte werkhouding
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding
 • Helikopterview en procesgericht kunnen werken
 • Proactief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid opwerkeenheid niveau
 • Probleemoplossend vermogen
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto
iStock-1218906094

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Volgens CAO Jeugdzorg, schaal 10 (minimaal € 2832,96 en maximaal € 4255.95 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) waarbij je ingeschaald wordt op niveau en werkervaring
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Een mooi pakket aan voorwaarden met onder andere loopbaanbudget
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijk ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Aanstelling is voor 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden, daarna behoort een verlenging tot de mogelijkheden
 • Heb je ervaring binnen de reclassering én ben je tijdelijk beschikbaar, ook dan kom ik graag met je in contact.
iStock-1132974918

Hoe kun je reageren?

Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om op deze vacature te reageren via het online sollicitatieformulier. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Francisca Sodderland via 06-27047104 of francisca@steigerb.nl

Over onze opdrachtgever

Is dit dé baan voor jou? Reageer snel, dan brengen we je snel in contact met onze opdrachtgever.

Francisca-nw-removebg-preview

Wil je een persoonlijk gesprek met mij of een van mijn collega’s, of heb je een andere vraag?